Informacije o grupi za čišćenje crkve i pastoralnog centra

Iduće subote, 30. 08. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 10. grupa: Katarina Držanić, Štefica Lukiški, Kristina Magaš i Marija Jurlina.