Informacije o hodočašću u Aljmaš, Vukovar i Ilok

U subotu 07. ožujka 2020. idemo na  hodočašće u Aljmaš, Vukovar i Ilok. Polazak će bit ispred naše crkve u 05.00 sati ujutro, a povratak isti dan u večernjim satima.