Informacije o pripravi za svetu potvrdu

Srijeda, 7.4. u 20h – Kateheza djevojaka

Četvrtak, 8.4. u 20h – Kateheza mladića

Subota, 10.4. u 10h – Ispovijed