Informacije o roditeljskim sastancima za prvopričesnike i krizmanike

Roditeljski sastanak sa roditeljima prvopričesnika će biti u ponedjeljak, 27. rujna u 19.30 h.

Roditeljski sastanak sa roditeljima krizmanika će biti u srijedu, 29. rujna u 19.30 h.

Oba sastanka će biti održana u dvorani u prizemlju.