Informacije o sv. Misama na dane 11. rujna i 13. rujna 2020. godine

U petak 11. rujna NEMA večernje sv. Mise u 19.00 sati, dok u nedjelju 13. rujna 2020. godine NEMA sv. Mise u 11.00 sati. Pozivamo sve vjernike koji mogu da u nedjelju sv. Misu u 11 sati proslave na Zavjetnom hodočašću grada Zagreba u Mariji Bristrici.