Informacije o sv. Misama na dane 31.12.2020. i 01.01.2021.

Na Staru godinu, 31.12.2020., kao i na Novu godinu, 01.01.2021., , sv. Mise neće biti u jutarnjem terminu u 8.00 h, već će iste biti održane u 19.00 sati.