Informacije o sv. Misi na dan 06.04.2019.

U subotu, 6. 04. 2019., zbog Uskrsnih ispovijedi po župama našega dekanata, sveta Misa je u 08.00 sati ujutro.