Informacije o sv. Misi na dan 07. ožujka 2020.

U subotu 07. ožujka 2020. neće biti večernje svete mise u 19.00 sati jer smo na hodočašću u Aljmašu, Vukovaru i Iloku.