Informacije o sv. Misi na dan 14.06.2020.

Sljedeće nedjelje svete mise u našoj župi će biti u 9.30 i 11.00 sati. Nema mise u 8.00 sati.