Informacije o sv. Misi na datum 24.5.2014.

Iduće subote, 24. 05. 2014., sveta Misa neće biti u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati za pokojne Baru Bedeković, Maricu Benčić i Milana Šurbek odslužit će se toga istog dana na jutarnjoj svetoj Misi u 08.00 sati.