Informacije o župnim susretima i katehezama

Svi susreti i kateheze u našoj župi do daljnjega se ne održavaju. Pod time se misli na kateheze koje su imali osnovnoškolski uzrasti subotom, kao i na kateheze za prvopričesnike i krizmanike, susrete mladih i ministrante, kao i susrete čitača.