Informacije za sv. Misu u petak 27.03.2020. (Misa na kolektivne nakane)

Ako netko želi priključiti svoju nakanu za petak kada su kolektivne nakane može to učiniti pozivom na broj 097 664 8223