IZBORI ZA NOVO ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE U NAŠOJ ŽUPI

IZBORI ZA NOVO ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE U NAŠOJ ŽUPI održat će se iduće nedjelje, 25. studenog 2018. godine, nakon svih svetih Misa u našoj župnoj crkvi. Ove godine istekao je mandat našem dosadašnjem Župnom pastoralnom vijeću, te trebamo što skorije predložiti novo Župno pastoralno vijeće, koje imenuje nadbiskup. Dio članova Župnog pastoralnog vijeća bira se na izborima koji se održavaju jednu nedjelju u prostorima župne crkve, a kandidirati se i glasati mogu svi punoljetni župljani koji su primili sakramente kršćanske inicijacije. Dio članova Župnog pastoralnog vijeća ulazi u vijeće po samoj svojoj službi ili po imenovanju od strane župnika. Župno pastoralno vijeće je glavno savjetodavno tijelo u župi, koje pomaže župniku u planiranju i ostvarivanju pastoralnog života župe. Mandat članova Župnog pastoralnog vijeća traje 5 godina. Lista s kandidatima za novi saziv našeg Župnog pastoralnog vijeća je formirana i možete je pogledati na panou ispred crkve. Glasanje iduće nedjelje će se izvršiti na način da će svaki punoljetni župljanin dobiti glasački listić na kojem će zaokružiti jednog od ponuđenih kandidata, te će listić ubaciti u glasačku kutiju. Glasanje će se izvršiti nakon svetih Misa u prostoru predvorja crkve. Izbore će nadzirati i glasove prebrojati te zaključiti rezultate imenovani Odbor za izbor novog Župnog pastoralnog vijeća. Zahvaljujemo svim kandidatima koji su pristali biti nosiocima pastoralnog života naše župe, darujući svojoj zajednici svoje vrijeme, znanje i trud. Sve župljane pozivam i potičem da se glasanjem iduće nedjelje uključe u oblikovanje života naše župne zajednice