IZBORI ZA NOVO ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE U NAŠOJ ŽUPI

Prošle nedjelje, 25. 11. 2018., održani su izbori za novi saziv Župnog pastoralnog vijeća u našoj župi. Prema rezultatima izbora, glasovima župljana, članovi novog saziva Župnog pastoralnog vijeća postali su: Juraj Orenda, Jelena Glavaš, Mateo Šipura, Ljiljana Hadžić, Mladen Matun, Darko Džolić i Renata Blažić. Snagom svoje službe i imenovanjem od strane župnika, članovi novog saziva Župnog pastoralnog vijeća postali su također: Vera Javni, Natalija Matun, Nikolina Marić, Kristina Magaš, Matea Lenić, Claudia Pavić i Zorana Idžan. Čestitamo izabranim i imenovanim članovima novog saziva našeg Župnog pastoralnog vijeća. Novi saziv Župnog pastoralnog vijeća bit će u skoro vrijeme potvrđen i od strane našega nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, te će svaki član vijeća dobiti dekret za vršenje vijećničke službe u narednih 5 godina. Zahvaljujemo svim članovima novog saziva našeg Župnog pastoralnog vijeća koji su pristali biti nosiocima pastoralnog života naše župe, darujući svojoj zajednici svoje vrijeme, znanje i trud. Rezultate izbora za novi saziv našeg Župnog pastoralnog vijeća po broju glasova možete pogledati na listi koja se nalazi na panou ispred ulaza u našu župnu crkvu.