IZBORI ZA NOVO ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE U NAŠOJ ŽUPI

Ove godine istekao je mandat našem dosadašnjem Župnom pastoralnom vijeću, te trebamo što skorije predložiti novo Župno pastoralno vijeće, koje imenuje nadbiskup. Dio članova Župnog pastoralnog vijeća bira se na izborima koji se održavaju jednu nedjelju u prostorima župne crkve, a kandidirati se i glasati mogu svi punoljetni župljani koji su primili sakramente kršćanske inicijacije. Dio članova Župnog pastoralnog vijeća ulazi u vijeće po samoj svojoj službi ili po imenovanju od strane župnika. Župno pastoralno vijeće je glavno savjetodavno tijelo u župi, koje pomaže župniku u planiranju i ostvarivanju pastoralnog života župe. Mandat članova Župnog pastoralnog vijeća traje 5 godina. Pozivam sve punoljetne župljane koji se žele malo više angažirati u planiranju i provođenju župnih aktivnosti i koji se žele kandidirati za mjesto u Župnom pastoralnom vijeću da se jave župniku u naredna dva tjedna. Izbori za članove Župnog pastoralnog vijeća održat će se u nedjelju, 25. 11. 2018. godine, nakon svih svetih Misa u našoj župnoj crkvi.