IZJAVA ZA JAVNOST SUDIONIKA 53. TEOLOŠKO PASTORALNOG TJEDNA

Svećenici i drugi pastoralni                djelatnici njiih više od 600 uputili su javnosti izjavu iz koje donosimo dio:

Sudionici Tjedna jednodušno izjavljuju: da je u procesu uvođenja zdravstvenog odgoja u hrvatske škole došlo do grube povrede demokratske procedure koja nije bila nadahnuta autentičnim ljudskim vrijednostima, nego je podlegla napastima jednostranog političkog diktata; da je u tom procesu došlo do kršenja Ustavom zajamčenih prava i sloboda roditelja i djece; da je jednostranost u pristupu zdravstvenom odgoju stvorio nepodnošljivu atnosferu isključivosti i netrpeljivosti u hrvatskom društvu koja šteti svima, a osobito  normalnom funkcioniranju odgogjno-obrazovnog sustava u cjelini. Sudionici Tjedna nadaju se da će u najkraćem mogućem vremenu prevladati politički razum koji će stvoriti uvjete za uspostavu i poduzimanje željenog dijaloga, suradnje i otvorenosti na planu definiranja novog kurikuluma zdravstvenog odgoja koji treba proći kroz sve nužne demokratske i transparentne faze izrade i uvođenja.