KAKO DOŽIVJETI VJERU?

Odgovara nam dr.Tonči Matulić:“Neće nas ponijeti u vjeri ako naučimo napamet cijeli Katekizam, pa čak i ako ovlaš pročitamo cijelo Sveto pismo, nego će nas ponijeti ako doživimo, ako iskusimo Božju blizinu i samoga Boga.Kako to postići?. Vjerom. Treba povjerovati  u Božju riječ. Kada se kaže: ljubi Boga svoga potpuno, tada ga treba uzljubiti. Ali čovjek kaže: čekaj, ja imam stotinu drugih bogova koje ljubim. Boga ću pretpostaviti automobil, godišnji odmor…. A doživjet ćemo Boga tamo tamo gdje mu se posve predamo, izručimo.

Povezane obavijesti