KATEHEZE I SUSRETI ZA ODRASLE

Svakog utorka u 18.00 ili 19.30 sati u prostorima naše župe odvijaju se susreti i kateheze za odrasle. Pozivam i potičem sve župljane, a posebno odrasle, kao i sve zainteresirane da se odazovu ovim susretima, katehezama i molitvama utorkom. U utorak, 25. ožujka 2014., susret za odrasle je u 18.00 sati u našoj župnoj crkvi. Taj susret zamišljen je kao molitveni susret za prvopričesnike i njihove roditelje.