KATEHEZE ZA ODRASLE UTORKOM

U utorak, 04. ožujka 2014., kateheza za odrasle je u 19.30 sati u dvorani našeg pastoralnog centra, a predvodi je naš nadbiskup kardinal Josip Bozanić putem videozida. Pozivam i potičem sve župljane, a posebno odrasle, kao i sve zainteresirane da se odazovu ovim susretima, katehezama i molitvama utorkom.