•KATEHEZE ZA ODRASLE UTORKOM

Kateheze i susreti za odrasle održavat će se na razini cijele naše Zagrebačke nadbiskupije svakog utorka kroz cijelu pastoralnu godinu – od studenog do lipnja, osim u mjesecu siječnju. Jednom mjesečno katehezu će predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Kako bi dospjela do što većeg broja vjernika, Kardinalova kateheza će se uživo prenositi putem interneta, dok su ostali utorci u mjesecu predviđeni za župnikovu katehezu te molitveni susret. Ovog utorka, 19. studenog 2013., kateheza i susret za odrasle je u 18.00 sati u dvorani pastoralnog centra, a predvodi je župnik. Tema susreta je ˝Sloboda˝. Pozivam i potičem sve župljane, a posebno odrasle, kao i sve zainteresirane da se odazovu ovim susretima i katehezama utorkom.