Katekizam Katoličke Crkve najvažniji plod i tumač Koncila

Da bi se sustavno upoznali sa sadržajima vjere svi  mogu u Katekizmu Katoličke Crkve pronaći dragocjeno i nezaobilazno pomagalo. Katekizam predstavlja jedan od najvažnijih plodova Drugog vatikanskog koncila. U apostolskoj konstituciji Fidei depositum, koja nije slučajno potpisana na tridesetu obljetnicu otvaranja  Drugoga vatikanskog koncila, blaženi Ivan Pavao II pisao je:“ Ovaj će Katekizam dati veoma važan doprinos onom djelu obnove čitavog crkvenog života…Proglašavam ga sigurnim pravilom za proučavanje vjere i stoga valjanim i zakonitim sredstvom u službi crkvenog zajedništva“ Upravo će u tom smislu Godina vjere morati izraziti zauzetost za ponovno otkrivanje i proučavanje vjere koja je temeljito i sveobuhvatno prikazana u Katekizmu Katoličke Crkve.