KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O VJERI

Budući da je stvoren na sliku Božju i pozvan da upozna i ljubi Boga čovjek koji traži Boga otkriva neke „putove“ da bi  došao do spoznaje Boga. Oni se nazivaju također „dokazima za opstojnost božju“, ne u smislu prirodoznanstvenih dokaza, već u smislu uvjerljivih obrazloženja koja nam omogućuju doći do prave sigurnosti.Ti putovi su:

1.svijet Polazeći od gibanja i nastajanja iz reda i ljepote svijeta može se spoznatio Boga kao izvor i svrhu svemira

2. čovjek Svojom otvorenošću prema istini i ljepoti, svojim smislom za moralno dobro, svojom slobodom i glasom svoje savjesti, svojom čežnjom za beskonaćnim i za srećom čovjek postavlja pitanja o Božjoj opstojnosti. Svijet i čovjek svjedoče da nemaju u sebi samima ni svoj prvi uzrok ni svoj zadnji cilj, nego da imaju udjela u Biću koje nema početka ni svršetka.

Tako ovim različitim „putovima“ čovjek može spopznati da postoji neka stvarnost, koja je prvotni uzrok i zadnja svrha svega. (KKC br. 31-35)

Povezane obavijesti