Katolički kalendari za 2020. godinu

U sakristiji možete nabaviti katoličke kalendare za 2020. godinu.