Klanjanje mladih Resničkog dekanata pred SHKM Sisak 2012

Klanjanje mladih iz Resničkog dekanata uoći SHKM u Sisku će se održati u petak 20. travnja s početkom u 20 sati u našoj župnoj crkvi.