Linkovi

Ako znate zanimljiv i koristan link koji nedostaje na našoj stranici prijavite ga. Naši posjetitelji biti će Vam zahvalni.


Izabrani linkovi

www.katolici.org

www.veritas.com.hr

www.blagoslov.com


Župe

Predragocjene Krvi Isusove – Kozari Bok

Župa bl. pape Ivana Pavla II. Jelokovec

Župa Rođenja Marijina – Savica-Šanci

Župa bl. Augustina Kažotića Peščenica – Zagreb

Župa sv. Ivana Krstitelja   –  Ivanja Reka

Sv. Petra Vlaška

BDM Žalosne Špansko

Sv. Križa Siget i Trnsko

Sv. Mateja Dugave

Sv. Luke Evanđelista Travno

Sv. Antuna Padovanskog – Sv. Duh

Sv. Vinko Pallotti Vinkovci

Splitsko-makarska nadbiskupija

Svetište Majke Božje Bistričke

Župa svetog Nikole Biskupa Varaždin

Župa sv. Ane, Rudeš, Zagreb

 


Važnije adrese u Hrvatskoj

Pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije

Hrvatska biskupska konferencija

Nacionalni katehetski ured HBK

Katolici na internetu

Katolički bogoslovni fakultet Zagreb

Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofsko-teološki institut družbe Isusove

Hrvatska franjevačka provincija

Hrvatska kapucinska provincija

Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara

Hrvatska provincija Družbe Isusove

Hrvatska provincija franjevaca konventualaca

Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavarica

Karmelićani

Provincija franjevaca Trećoredaca

Salezijanska provincija

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Papin posjet Hrvatskoj 1998

Zajednica “Cenacolo”

Zajednica “Dobri pastir”

Zajednica “Molitva i Riječ”

 


Mediji

Kršćanska sadašnjost

Bitno.net

Verbum

Glas Koncila

Veritas

Svjetlo riječi

Obnovljeni život

Mali koncil

mali list Kanali

Hrvatski katolički radio

Radio Marija

Radio Vatikan hrvatski program

Inf. katolička agencija

Crkvena glazba

 


Važnije adrese u svijetu

Sveta Stolica Vatikan

Biskupska konferencija BiH

Slovenska biskupska konferencija 

Austrijska biskupska konferencija 

Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj

hrvatska-kmisija-goteborg.rkkweb.nu

Hrvatske katoličke misije u Švicarskoj

Svetište kraljice mira Međugorje

Franjevci u Bosni

Catholic Information Center on Internet

The Catholic Encyclopedia