Mediji o nama

ZVONO list
Osnovne škole Žitnjak (br. 12 godina 2006/2007. str
14-15

Uredništvo: „ Gospodine velečasni, mi smo
iz školskog lista „Zvono“. Željeli bismo Vam postaviti nekoliko
pitanja u vezanih za razvoj župe sv. Vida Petruševec. Za vrijeme
Domovisnkog rata i nakon njega Petruševec i ostala naselja
postali su novi dom mnogim doseljenicima, stoga Vas molimo da
nam, kao najmjerodavnija osoba iznesete podatke o broju obitelji
u Petruševecu nekad i sad, podrijetlu novopridošlih stanovnika i
njihovom odnosu prema Crkvi.
Velečasni: „ iako je stara izreka da je povijest učiteljica
mudrosti, čini se da upravo suvremena civilizacija koje su i
djeca dio, malo mari za onim što je bilo jučer. Ipak valja
upozoriti da onaj koji ne nauči od povijesti ponavlja greške
povijesti. Djeca koja pohađaju našu školu dio su te
civilizacije. Ona malo znaju da je Petruševec bio malo selo i da
je doseljavanje najvećeg broja sadašnjih stanovnika i naših
župljana bio tijekom i poslije Domovinskog rata. Prije rata u
Petruševcu je bilo oko 200 obitelji, a danas ih ima preko 800.
Osobito je velik broj djece jer su obitelji koje su došle
uglavnom iz Bosanske Posavine brojne obitelji. Te obitelji žive
vjerski život kao nešto normalno i njihova povezanost s Crkvom
dio je njihova života. Danas se manje gradi i djeca nemaju
osjećaj rasta naselja, no naselje, odnosno Župa i dalje se širi.
Uredništvo:“ Zadovoljava li prostorno postojeća crkva povećanom
broju vjernika?
Velečasni:“ Ova mala crkva građena je kao kapela, a to znači da
je bila filijalna kapela župe Rođenja Marijina Šanci-Savica u
koju je Petruševec spadao do osnutka Župe Petruševec 15. lipnja
2001. Ona je građena za onaj broj vjernika i ne zadovoljava sve
potrebno što treba imati jedna župna crkva. Što se tiče samih
misa otkako su uvedene tri nedjeljne mise, nema više velikih
gužvi, no svakako se planira ili proširenje ili izgradnja nove
veće crkve koja će zadovoljavati sve potrebne uvjete jedne župe
i pastoralnog centra koja služi velikom broju vjernika koji će
za nekoliko godina biti sigurno i veći od 5 – 6 tisuća.
Uredništvo: „ Rast i razvoj Župe ogledava se i u broju
novorođenih. Jeste li zadovoljni s brojem novorođene djece? Ima
li Župa budućnost?
Velečasni: „ Mi smo poznati kao mlada župa, župa djece i mladih.
Još uvijek imamo više nego duplo krštenja nego ukopa, iako se
mora spomenuti da raste i broj ukopa, a broj krštenja ne raste
onako kao prije nekoliko godina. Svakako ćemo mi biti i nadalje
mlada župa iako se meni kao župniku čini da pastoralno vrlo
dobro radimo s djecom, a manje dobro s mladima.
Uredništvo:“ Kako se Župa uključuje u život mladih? Koje ih
župne aktivnosti okupljaju?
Velečasni:“ Nismo zadovoljni s onim što smo učinili za mlade
iako smo ih počeli okupljati. Tako postoji redoviti mjesečni
susret za mlade na koji obično dolaze mladi i svjedoče kako žive
svoju vjeru,. Ako je bio Rafael-Rafo Dropulić, g. Zvonko Palić,
pa mladi iz Dugog Sela. Također se formirao male bend svirača
mladih koji sviraju na misama, a osobito me veseli da naši
ministranti, njiih većina koji su završili osnovno školovanje i
dalje ministriraju i dolaze na ministrantske sastanke i sada
kada su srednjoškolci. Također i naši čitači koji se redovito i
to vrlo kvalitetno okupljaju. Naši ministranti na susretima
ministranata grada Zagreba već tri godine odnose prva i druga
mjesta u nogometu. Možda je posebna radost što nam četiri mlade
djevojke koje su sada srednjoškolke i studentice drže župnu
katehezu i zajedno s nama odraslima vode interesne grupe župne
kateheze.
Uredništvo: „ Ostvaruje li se zadovoljavajuća veza Škole i Župe?
Na koje načine?
Velečasni:“ Suradnja Škole i Župe je na vrlo dobroj razini.
Suradnja je besprijekorna, iako bi se ona mogla još poboljšati
nekim konkretnim zajedničkim akcijama. Zahvaljujemo Ravnatelju i
nastavnicima koji su uvijek spremni na suradnju.
Uredništvo:“Što biste preko našeg lista poručili čitateljima?
Velečasni:“ Upoznajte život ovog naselja i Župe. Interesirajte
se za ono što se događa i tiče našeg naselja. Izgradnjom
Domovinskog mosta ovo naselje postaje poznati dio grada i sve
više će dobivati na značenju. Razvijat će se, a kako, to će
ovisiti o nama. Nemoj biti nezainteresiran, nego aktivan učenik.
Uredništvo:“Zahvaljujemo Vam što ste odvojili vrijem za nas!“
S velečasnim razgovarao Mislav Miklec, 5 c