Misijska nedjelja i sv. Misa zahvale za plodove zemlje

U nedjelju 20. listopada 2019. slavimo Misijsku nedjelju. Dan je to kad na poseban način molimo za naše misionare. Svoj prilog za misije moći ćete darovati iduće nedjelje nakon svetih misa. Na misi u 9:30 ćemo obilježiti misijsku nedjelju, ali ćemo i zahvaliti Bogu za plodove zemlje.