MISNE NAKANE ZA RAZDOBLJE OD 02. 05. 2017. DO 07. 05. 2017.

  • Utorak u 19.00 sati: + Ivan, Stjepan i Bara Brozović
  • Srijeda u 19.00 sati: + Mato i Ana Radeljak i ob.
  • Četvrtak u 19.00 sati: + Pavo Krajinović
  • Petak u 19.00 sati: SVETA MISA NA KOLEKTIVNE NAKANE
  • Subota u 19.00 sati: + Marija, Stjepan i Vladimir Merkaš
  • Nedjelja u 08.00 sati: + Pavo, Ivan i Kaja Krajinović
    • u 10.00 sati: PRVA SVETA PRIČEST – PUČKA SVETA MISA