MISNE NAKANE ZA RAZDOBLJE OD 10. 01. 2017. DO 15. 01. 2017.

 • Utorak u 19.00 sati: + Vinko, Danica i Joso Pedisić
 • Srijeda u 19.00 sati: + Anđa Batljan i ob.
 • Četvrtak u 19.00 sati: ● Na nakanu za ob. Jurekić
 • Petak u 19.00 sati: ● Sveta Misa na kolektivne nakane
 • Subota u 19.00 sati: + Mijo Lukiški
 • Nedjelja
  • u 08.00 sati: + Ivan i Mara Zeba i Grgo i Manda Čolić
  • u 09.30 sati: + Žarko i Ćizo Šužberić
  • u 11.00 sati: PUČKA SVETA MISA