MISNE NAKANE ZA RAZDOBLJE OD 30. 01. 2018. DO 04. 02. 2018.

  • Utorak u 19.00 sati: + Sonja Nikšić, Stjepan i Katica Dončić i Jaga Bosec
  • Srijeda u 19.00 sati: + Đuro Pejić
  • Četvrtak u 19.00 sati: + Mijo, Jana, Josip i Katarina Presnec
  • Petak u 19.00 sati: ● Sveta Misa na kolektivne nakane
  • Subota u 19.00 sati: + Marko i Šima Tuzla i Ilija i Jela Domić
  • Nedjelja u 08.00 sati: + Andrijana, Nikola i Jozefina Garić
    • u 09.30 sati: + Stjepan Matun i pok. iz ob. Matun i Kuzmec
    • u 11.00 sati: PUČKA SVETA MISA