Misne nakane za tjedan

PON – 25.05.      18:30     Pobožnost Milosrdnom Isusu

UTO – 26.05.       19:00     + Mara, Andrija i Milan Brigadir

SRI – 27.05.         19:00     + Marko Kovačević

ČET – 28.05.        19:00     + Luka Katić

PET – 29.05.        19:00     MISA NA KOLEKTIVNE NAKANE

SUB – 30.05.       19:00     + Ivica Topić

NED – 31.05.

8:00       + Marko Božinović i ob. Božinović
9:30       + Mijat Tolić
11:00     ● PUČKA SVETA MISA