Misne nakane za tjedan

PON – 11.11. – 18.30       ● Pobožnost Milosrdnom Isusu

UTO – 12.11. – 19.00       + Vice Bakula

SRI – 13.11. – 19.00          + Kata Pezer

ČET – 14.11. – 19.00         + Katarina, Igor i Ivica Marton

PET – 15.11. – 19.00.       ● MISA NA KOLEKTIVNE NAKANE

SUB – 16.11. – 19.00        + Ana Katić

NED – 17.11.
08.00 – + Jela Krajinović
09.30 – + Alojz i Damir Krsnik
11.00 – ● PUČKA SVETA MISA