Najava za Vidovo

Na desetu obljetnicu smrti blagopokojnog kardinala Franje Kuharića 11.III.2012 naš je nadbiskup najavio mogućnost pokretanja kanonskog postupka o životu i kršćanskim krepostima blagopokojnog kardinala Kuharića, a 19. ožujka je imenovao mons. Jurja Batelju za postulatora. Juraj Batelja bit će predvoditelj slavlja na Vidovo kod nas kada se navršava 20 god. od blagoslova naše crkve koju je obavio upravo kardinal Franjo Kuharić.