Naslovnica

[scroll_to title=”Naslovnica” bullet=”false”]

[section bg=”3482″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 0%” parallax=”5″ sticky=”true”]

[title text=”Posljednje dodane župne obavijesti” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”80″]

[row style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ force_first=”medium” divider=”0″ align=”center”]

[blog_posts style=”normal” columns=”2″ columns__md=”1″ depth=”2″ slider_bullets=”true” auto_slide=”7000″ cat=”1″ posts=”4″ title_size=”small” title_style=”uppercase” readmore=”Pročitajte više” readmore_color=”secondary” readmore_size=”smaller” show_date=”false” comments=”false” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” text_depth=”5″]

[button text=”Učitajte prijašnje župne obavijesti” color=”secondary” expand=”true” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/category/zupne-obavijesti/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Općenite župne informacije” link=”opcenite_zupne_informacije” bullet=”false”]

[section bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”35px”]

[title text=”Općenite župne informacije” tag_name=”h2″]

[ux_banner_grid depth=”2″]

[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Svete Mise

radnim danom – 19:00 sati

nedjeljom – 8:00 , 9:30 , 11:00 sati

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Uredovno vrijeme rada župnog ureda

od utorka do petka od 18:00 do 18:45 sati

U hitnim slučajevima kao što su sprovod ili bolesničko pomazanje župnika uvijek možete dobiti na broj mobitela:
097 6648 223

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Molitveni susreti

četvrtkom nakon večernje svete Mise je EUHARISTIJSKO KLANJANJE
nedjeljom u 18:00 sati je MOLITVENI SAT – pobožnost u župnoj crkvi
ponedjeljkom u 18:30 sati je POBOŽNOST MILOSRDNOM ISUSU

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Uredovno vrijeme župnog Caritasa

utorkom od 18:00 do 20:00 sati u župnoj dvorani

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike

Prvopričesnici: četvrtkom u 09.00 sati ili četvrtkom u 17.00 sati – vodi ih vjeroučiteljica Vera Javni
Krizmanici: srijedom u 09.00 sati ili srijedom u 17.00 sati – vodi ih župnik

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Susreti i radionice

za djecu 1. i 2. razreda su subotom u 11.00 sati, a vode ih animatorica i odgajateljica Nikolina Marić i animatorica Jozefina Javni
za djecu 4., 5. i 6. razreda su subotom u 12.00 sati, a vode ih animatorice Matea Lenić i Elizabeta Grgić
za djecu 7. razreda bit će subotom u 13.00 sati , a vode ih animatorice Claudia Pavić i Ivona Čolić

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Grupe čitača i ministranata

Grupa čitača ima susrete subotom u 10.00 sati, a vodi ih animatorica Zorana Idžan
Ministranti svoje susrete imaju subotom u 17.30 sati, a vode ih župnik i animator Mateo Šipura

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Susreti mladih

(srednjoškolaca, studenata i starije mladeži) su petkom u 20.30 sati, a vode ih župnik i animatori Antonio Džolić i Zvonimir Pavić

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Tribine za odrasle

susreti i tribine za odrasle su svake prve srijede u mjesecu u 19.45 sati, a vodi ih župnik

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Probe župnih zborova

ZBOR ODRASLIH: nedjeljom u 19.00 sati – voditeljica Natalija Matun
DJEČJI ZBOR: subotom u 09.00 sati – voditeljica Vera Javni

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[scroll_to title=”O župi” link=”o-zupi” bullet=”false”]

[section bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”50px”]

[title text=”O župi”]

[ux_banner_grid depth=”3″]

[col_grid span=”6″ height=”3-4″]

[ux_image id=”3484″]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”3-4″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”140″ position_x=”50″ position_y=”0″]

Župa Svetog Vida Mučenika – Petruševec je 308. župa po redu osnutka u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Župa sv. Vida Mučenika spada u Katedralni arhiđakonat kao i u Resnički dekanat.

Teritorij župe Svetog Vida Petruševec s južne strane je omeđen rijekom Savom, na sjeveru graniči sa župom Predragocjene Krvi Isusove – Kozari Bok, na istoku sa župom Uznesenja Blažene Djevice Marije Resnik, i na zapadu sa župom Rođenje Marijino Šanci-Savica.

U župi postoji jedna škola – Osnovna škola Žitnjak i jedan dječji vrtić za najmlađe. Škola ima tradiciju još od 1911. godine kada je otvorena niža pučka škola za naselja Žitnjak i Petruševec, a 2000. godine po dovršenju nove školske zgrade preselila je na novu lokaciju u Petruševcu. U okviru nove zgrade je i dječji vrtić, te športska dvorana i športski tereni.

Na području župe djeluju dva privatna doma za starije i nemoćne osobe “Jurakić” i “Pejaković”.

Obuhvaća naselja Petruševec i Žitnjak.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid height=”1-4″]

[ux_banner bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”30″ position_x=”0″ position_y=”50″]

[button text=”Povijest župe sv. Vida Mučenika” color=”secondary” style=”underline” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/o-zupi/povijest-zupe-sv-vid/”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”30″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[button text=”Zaštitnik župe – župni patron” color=”secondary” style=”underline” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/o-zupi/zastitnik-zupe/”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”30″ position_x=”100″ position_y=”50″]

[button text=”Župna Crkva” color=”secondary” style=”underline” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/o-zupi/zupna-crkva/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[scroll_to title=”Župni Caritas” link=”zupni-caritas” bullet=”false”]

[section bg_color=”rgb(255,255,255)” sticky=”true”]

[row style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Obavijesti župnog Caritasa”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”2″ auto_slide=”7000″ cat=”4″ posts=”4″ title_style=”uppercase” readmore=”Pročitajte više” readmore_color=”secondary” show_date=”text” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”Učitajte prijašnje obavijesti župnog Caritasa” color=”secondary” expand=”true” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/category/caritas-obavijesti/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Župni listić” link=”zupni_listic” bullet=”false”]

[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[title text=”Župni listić”]

[ux_banner height=”350px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”45″ width__sm=”60″ position_x=”0″ position_y=”50″]

Preuzmite posljednji broj župnog listića

[button text=”Br. 705 – od 23.12.2018.” color=”secondary” style=”outline” expand=”true” link=”https://drive.google.com/file/d/1OSEkG8-2HWE3PBFLktHBps1RSgyu6vZ6/view?usp=sharing” target=”_blank”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”45″ width__sm=”60″ position_x=”100″ position_y=”50″]

Prethodni brojevi župnog listića

[button text=”Prethodni brojevi” color=”secondary” style=”outline” expand=”true” link=”https://www.zupa-petrusevec.hr/zupni-listic/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[scroll_to title=”Kontakt” bullet=”false”]

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[title text=”Kontakt”]

[ux_banner_grid depth=”2″]

[col_grid span=”5″ height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”170″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Rkt župa Sv. Vida Zagreb Petruševec

Adresa: 1. Petruševec 56 E, 10 000 Zagreb

Župnik: vlč. Ante Barišić

MB: 1568060

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”7″ height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ position_x=”50″ position_y=”0″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Tel: 01 2405 226

Fax: 01 2450 097

Mob: 097 6648 223

E-mail: [email protected]

Facebook stranica: Župa sv. Vida – Petruševec

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ scale=”150″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Za potrebe uređenja pastoralnog centra, žiro račun

HR152360000-1101284556

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]