Nedjelja Caritasa

Kao i svake godine treća nedjelja došašća je nedjelje Caritasa. Nakon svetih misa skupljati ćemo priloge za Hrvatski Caritas.