Nedjelja Caritasa

Danas je nedjelja Caritasa, na izlazu iz crkve možete darivati svoj dar za Caritas.