NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

Boga nitko nikada nije vidio. Ali On je Duh. I objavio ga je – pokazao Isus Krist. Isus daje Duha i otvara oči srca da ga upoznajemo sve više i razumijemo kakvog je On duha i kakvog duha mi trebamo i za kojim vapimo. Da li ti je duhovni život važan ili samo životariš na materijalnoj tjelesnoj razini. Stvoren si za visine a ne za gmizanje po ovoj zemlji. Otvori nam oči srca Gospodine Isuse!