NOVA PVC STOLARIJA NA ZGRADAMA ŽUPNE CRKVE I PASTORALNOG CENTRA

Na zgradama župne crkve i pastoralnog centra izmijenjena je kompletna vanjska stolarija, prozori i vrata. Stara drvena i dotrajala stolarija zamijenjena je novom koja je u PVC formatu. Cijena ovog projekta je 208.513,13 HRK, a projekt je u potpunosti financirao grad Zagreb.
Zahvaljujemo gradu Zagrebu na financiranju ovog projekta i našem Mjesnom odboru na čelu s gospodinom Jozom Jurićem koji su se založili za realizaciju ovoga projekta. Na poseban način zahvaljujemo našem župnom ekonomskom vijećniku gospodinu Juraju Orendi, koji se od samih početaka uvelike zalagao za ovaj projekt te je uz njegovu veliku inicijativu on u konačnosti i ostvaren.
Veliko hvala i gospođama koje su u vrijeme radova svakodnevno čistile i uređivale crkvu i pastoralni centar, te gospođama koje su sudjelovale u generalnom čišćenju po završetku radova kako bi nam crkva i pastoralni centar za Uskrs zasjali u punom sjaju.