O župi

Župa Svetog Vida mučenika – Petruševec je 308 župa po redu osnutka u zagrebačkoj nadbiskupiji. Danas je zagrebačka nadbiskupijapodijeljena na sedam arhiđakonata, 32 dekanata i 312 župa. Teritorij Grada Zagreba pokrivaju tri arhiđakonata: Katedralni, Ćazmansko-Moslavački i Turopoljski.

Grad Zagreb ima 80-tak župa. Župa Svetog Vida mučenika Petruševec spada u Katedralni arhiđakonat koji se sastoji od osam dekanata: Gornjogradskog, Maksimirsko-Trnjanskog, Trešnjevačkog, Kustošijskog, Novozagrebačkog, Remetskog, Resničkog i Sesvetsko-Vugrovečkog. Petruševečka župa spada u Resnički dekanat.

Teritorij župe Svetog Vida Petruševec s južne strane je omeđen rijekom Savom,  na sjeveru graniči sa župom Predragocjene Krvi Isusove – Kozari Bok, na istoku sa župom Uznesenja Blažene Djevice Marije Resnik, i na zapadu sa župom Rođenje Marijino Šanci-Savica.

Obuhvaća naselje Petruševec i Žitnjak.  Naselja Petruševec i Žitnjak nalaze se na kraju Radničke ceste, uz Savu i novoizgrađeni Domovinski most. I Žitnjak i Petruševec bili su sela pokraj Zagreba. Nakon Drugog svjetskog rata taj dio grada pretvara se u industrijsku zonu koja je po Žitnjaku dobila i ime. Nakon 90-tih mnogi od tih socijalističkih industrijskih divova se gase, ali Žitnjak je i danas pretežno industrijska zona s problemom industrijskog onečišćenja okoliša. Problem je tim veći jer je Petruševec jedno od značajnijih vodocrpilišta grada Zagreba.  Najveći zagađivač Chromos je ugašen, ali su Labud, INA-OKI i INA maziva još u opticaju. Posljedice industrijalizacije vide se i na jezerima u Savici, gdje je INA odlagala gudron i time onečistila tu prekrasnu prirodu. No najavljeno je saniranje tih jezera. Izgradnjom Domovinskog mosta i autoputa promijeniti će se i karakter ovih naselja. Stanovnici se nadaju da će to biti samo nabolje.

U župi postoji jedna škola – Osnovna škola Žitnjak i jedan dječji vrtić za najmlađe. Škola ima tradiciju još od 1911. godine kada je otvorena niža pučka škola za naselja Žitnjak i Petruševec, a 2000. godine po dovršenju nove školske zgrade preselila je na novu lokaciju u Petruševcu. U okviru nove zgrade je i dječji vrtić, te športska dvorana i športski tereni.

Na području župe djeluju dva privatna doma za starije i nemoćne osobe “Jurakić” i “Pejaković”.