Obavijest

Izbori za novo Župno pastoralno vijeće odgađaju se. Nije prijavljeno dovoljno kandidata. Molimo da i nadalje prijavljujete vaše kandidate za novo vijeće od kojih ćemo izabrati neke nove vijećnike. Bilo bi idealno da svaka ulica ima svoga kandidata. Očekujemo da se više aktivirate.