Obavijest o sv. Misama na dan 14. siječnja 2018.

Iduće nedjelje, 14. siječnja 2018., svete Mise u našoj župi će bit u 09.30 i 11.00 sati, dakle iduće nedjelje nema svete Mise u 08.00 sati ujutro