Obavijest o sv. Misi na dan 06. 06. 2014

Idućeg petka, 06. 06. 2014., sveta Misa neće biti u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati na nakanu ob. Marić odslužit će se toga istog dana na jutarnjoj svetoj Misi u 08.00 sati