Obavijest o sv. Misi na dan 23. rujna 2016.

Idućeg petka, 23. 09. 2016., sveta Misa neće biti u 19.00 sati nego u 18.00 sati.