Obavijest o sv. Misi na dan 25.11.2016.

Idućeg petka, 25. 11. 2016., sveta Misa neće bit u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti toga dana na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati za pokojnu Ivanku Jurakić i sve pokojne iz ob. Jurakić i Maras odslužit će se toga istog dana na jutarnjoj svetoj Misi u 08.00 sati.