Obavijest o sv. Misi na dan 29.04.2017.

Iduće subote, 29. 4. 2017., zbog odlaska župnika i mladih na Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovar, sveta Misa neće biti u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti toga dana na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati za pokojne Josipa i Katarinu Presnec i ob., bit će odslužena toga istog dana na svetoj Misi u 08.00 sati.