Obavijest o sv. Misi na dan 31.05.2014

Iduće subote, 31. 05. 2014., sveta Misa neće biti u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati za pokojnog Jozu Krajinović odslužit će se toga istog dana na jutarnjoj svetoj Misi u 08.00 sati.