Obavijest o sv. Misi na dan 9.9.2018.

Ove nedjelje, 9. 9. 2018., u našoj župi je samo jedna sveta Misa, u 08.00 sati ujutro, zbog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, u kojem sudjeluje i naša župa. Naš nadbiskup nas potiče da nas se ove nedjelje što više uputi u Mariju Bistricu na središnju svetu Misu koja počinje u 11.00 sati. Odazovimo se!