Obavijest

Iduće nedjelje, 13. svibnja na misi u 11 sati predstavit ćemo naše novo Župno pastoralno vijeće, pročitati dekret o potvrdi vijeća i uručiti dekrete, te blagosloviti vijećnike za njihovo crkveno poslanje u župi.