Obavijesti o sv. Misama na dane 17. i 18. lipnja 2016.

  • Idućeg petak, 17. lipnja 2016., sveta Misa neće bit u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana – na nakanu, koja se trebala odslužiti toga dana na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati, bit će odslužena toga istog dana na svetoj Misi u 08.00 sati ujutro.
  • Iduće subote, 18. lipnja 2016., zbog župnog hodočašća na Trsat, nema večernje svete Mise u 19.00 sati. Pozivam vas na pobožnost svete Krunice koja će biti u 18.30 sati. Misna nakana koja je bila predviđena za taj dan za pokojne iz obitelji Crnjac, bit će odslužena u nedjelju, 19. lipnja 2016., na svetoj Misi u 08.00 sati.