Obilježili smo misijsku nedjelju

Prošle nedjelje obilježili smo misijsku nedjelju i skupljali prilog za misije. Skupili smo 2380 kn, 30 eura i 2 KM. Od srca vam zahvaljujem na svakom vašem daru, siguran sam da će i dobri Bog nagraditi svaki naš trud i dar za one najpotrebnije.