U petak je prvi petak u mjesecu, a kako taj dan pada svetkovina Svih Svetih starije i bolesne župljane obići...

Prošle nedjelje obilježili smo misijsku nedjelju i skupljali prilog za misije. Skupili smo 2380 kn, 30 eura i 2 KM....

Počeli smo sa župnim katehezama. 1. i 2. razredi katehezu imaju subotom u 11 sati, 4., 5. i 6. razredi...